Därför går vi ihop

Vi vill vara ännu bättre för dig som kund – med ökad kapacitet, större närvaro och högre kompetens. Det är det främsta skälet till att Ramirent och Stavdal går samman under 2020 med början i storstadsregionerna.

Tillsammans skapar vi ett mer konkurrenskraftigt erbjudande med mycket stora resurser. Stavdal når hela Sverige med sitt lifterbjudande och drar nytta av Ramirents helhetserbjudande. Ramirent drar nytta av Stavdals starka position på liftmarknaden i framför allt storstäderna. Det innebär att vi kommer närmare dig med vårt stora utbud av maskiner och tjänster, oavsett var du befinner dig i Sverige.

Vill du ha tillgång till kunskap och fräsch utrustning?

För oss är det viktigt att du alltid ska kunna ha tillgång till fräsch, funktionell utrustning, smarta tjänster och utbildning oavsett var i Sverige du befinner dig. Det ska vara både smidigt och enkelt. Det är därför vi erbjuder mer av allt på 80 platser i runt om i landet.

I och med samgåendet kan Ramirent erbjuda alla våra kunder i hela Sverige en större maskinpark samtidigt som Stavdal blir en rikstäckande liftspecialist. För dig som kund innebär det att vi snabbt kan leverera alla typer av byggmaskiner, liftar och tjänster, i rätt volym till små och stora byggprojekt.

Precis som tidigare arbetar vi hårt för att du som kund ska känna dig trygg. Det gäller i allt: I vår leverans av utrustning som är kontrollerad, funktionell och säker, i våra tjänsters och utbildningars höga kvalitet samt i personalens service, kunskap och bemötande.

Behöver du nå högre har vi Sveriges största utbud av liftar och tjänster

Under kommande år bygger vi upp logistik så att hela landet får tillgång till vår liftexpertis och liftar med tillhörande tjänster. Det innebär bland annat att vi kommer att kunna erbjuda ett bredare utbud snabbare oavsett var i landet man befinner sig.

Vi blir hela Sveriges liftspecialist med det största utbudet av liftar och tillhörande tjänster. Med Ramirent har vi det största och mest kompletta erbjudandet av liftar och byggmaskiner. Dessutom är vi sällan långt borta med våra gemensamma kundcenter runt om i landet. Det ska ju vara lika enkelt och smidigt som vanligt. Fast bättre.

Vanliga frågor

Varför går Ramirent och Stavdal samman?

Vi ser att det blir allt viktigare att vara en stor aktör för att upprätthålla ett konkurrenskraftigt erbjudande. Samgåendet är helt och hållet grundat i att stärka vår konkurrenskraft och önskan om att bli ännu bättre för dig som är kund.

Vår långsiktiga ambition är att bidra till ett mer hållbart och säkert byggande med god ekonomi. Vårt gemensamma erbjudande med både hyrutrustning och digitala tjänster för planering och logistik ger bättre totalekonomi för ditt byggprojekt.

Vad händer med Stavdal?

Stavdal AB, fusioneras med Ramirent AB. I framtiden kommer du som kund ha kvar både Ramirent och Stavdal Lift som varumärken. Stavdal lever vidare inom Ramirent i form av landets största liftspecialist. Vi blir Sveriges främsta liftexpert med det största och mest kompletta utbudet av liftar med tillhörande tjänster. Byggmaskiner och övriga tjänster flyttar över i Ramirent. Tillsammans blir vi Sveriges största och mest kompletta uthyrningsföretag med kundcenter på 80 platser i Sverige.

Kommer alla Stavdals hyrcenter att försvinna och göras om till Ramirent kundcenter?

Ramirents och Stavdals varumärken lever kvar sida vid sida under 2020 på alla våra gemensamma kundcenter runt om i Sverige. Vi drar nytta av varandras styrkor och arbetar för att renodla och utveckla vårt gemensamma erbjudande.

Vad händer med mitt nuvarande kontrakt och ramavtal?

Ingenting. Nuvarande prislista gäller och ingångna avtal gäller hela avtalstiden. Vid förändringar kommer vi att informera berörda kunder i god tid. På längre sikt så eftersträvar vi att ge så konkurrenskraftiga priser som möjligt kopplat till affärsvolym.  

Kommer jag att få samma priser på era nya gemensamma kundcenter?

Ja, du kommer att få samma pris på alla våra gemensamma kundcenter.

Vad händer med mina kontaktpersoner?

Vi strävar efter du ska kunna ha samma kontaktperson som du har haft tidigare. Skulle din kontaktperson byta tjänst kommer vi alltid se till att du har en kontaktperson hos oss på Ramirent Stavdal.

Du hittar nu kontaktuppgifter till våra kundcenter på ramirent.se. Saknar du kontaktperson är du välkommen att du kontakta oss, så hjälper vi dig.

Var hittar jag brevet som har skickat ut till mig som är kund?

Här hittar du brevet som har skickat ut till våra kunder:

När kommer samgåendet att ske?

Ramirent AB och Stavdal AB går samman från och med 1 januari 2021.

Vad kommer skillnaden att vara för mig som kund?

Vi är övertygade om att du kommer att uppleva att vi blir ännu bättre tillsammans. Samgåendet syftar till att skapa bättre förutsättningar för att ge dig smidiga och kostnadseffektiva hyrlösningar. Förutom det stora utbudet av byggutrustning riggar vi vår organisation så att du som kund ska känna att du har tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle.

Våra säljare och projektledare kan tillsammans med ett stort antal teknikspecialister projektera och föreslå bästa lösningen inom områden som bygg-el & värme, lift, ställning, fallskydd, trafikavstängning med mera.

Kommer satsningen bara att ske i storstäderna, eller gäller den hela landet?

Samgående och omskyltning av kundcentren påbörjas i storstadsregionerna för att sedan successivt genomföras i hela landet under 2020 och 2021.

Kommer kund- eller hyrcenter att läggas ned?

Vi kommer att fortsätta finnas kvar på samtliga orter. Verksamheten kan däremot i undantagsfall komma att flytta till de lokaler som är bäst lämpade för vårt gemensamma erbjudande av byggutrustning, liftar och tillhörande tjänster.

Varför är samgåendet bättre för mig som kund?

Tillsammans kan vi erbjuda mer av allt där du finns. Samgåendet innebär att du får tillgång till ett större utbud av byggutrustning, liftar och tjänster där du befinner dig genom våra 80 kundcenter runt om i landet.

I och med samgåendet bygger vi upp ett helt ny försörjningsmodell för liftar som innebär snabbare leveranser och ökad tillgång i hela landet. Rent konkret betyder det att du kan få liftar och utrustning levererat till din byggarbetsplats. Vår målsättning är att leverera liftar inom 48 timmar, oavsett var du befinner dig.

Kommer tjänstesidan att fortsätta att utvecklas?

Ja, självklart kommer vi att fortsätta lägga stor kraft för att utveckla alla våra tjänster. Det gäller “Den temporära fabriken” där vi hittar samordningsfördelar som gör ditt bygge smidigare samtidigt som det blir mer kostnadseffektivt men också nya digitala tjänster som exempelvis TwinSite och Site Planner med flera.

Vart ska jag vända mig för mer information?

Generella frågor kan du skicka till vår kundserviceavdelning, med nedan kontaktuppgifter:
kundservice@ramirent.se
+46 10-152 02 00

 

Vill du ha ytterligare information kan du kontakta Ramirents Marknads- & kommunikationsavdelning:

Vill du veta mer?

Arbetet med att bygga upp vår gemensamma organisation och skapa gemensamma kundcenter kommer att pågå 2020–2021 med början i storstadsregionerna.

Allt eftersom arbetet utvecklas kommer vi fortlöpande att informera via den här sajten.

Ramirent »Stavdal »
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!