Jobbar du tillräckligt smart?

Vi har den byggutrustning som du behöver för att göra ditt jobb tryggt och säkert. Utan att du tvingas låsa ditt kapital i egen utrustning som du dessutom måste underhålla för att den ska funka utan driftstörningar.

Vi har riggat vår organisation för att du ska kunna erbjuda dina kunder ett bättre jobb till lägre totalkostnad. Vi satsar på att bli en ännu bättre partner där du kan få rätt utrustning, råd och utbildning. För att kunna erbjuda ännu smidigare service har vi byggt en app där du får du hela utbudet i mobilen och enkelt bokar den utrustning du behöver. Smartare än så blir det inte.

Hur ökar du säkerheten för vägarbetare och trafikanter?

Förutom allt avstängningsmaterial – som Safe Pass™ fordonsbarriärer, GC-räcken och tillhörande utrustning – kan vi bistå med planeringen. Vår specialister säkerställer att vår leverans av trafikavstängningsmaterial uppfyller kraven som ställs från berörda myndigheter och vi hjälper förstås till med tillståndshanteringen.

Vid en totalleverans tar vi också fram en TA-plan som utgår från dina behov, anpassad till regler för området och till kraven för en trygg och säker arbetsplats. Läs mer om TA-planer här: https://www.ramirent.se/tjanster/ta-planer

Vilken typ av lift behöver du?

Stavdal Lift är vårt nya varumärke för liftar och vi kommer att finnas tillgängliga på samtliga orter där Ramirent har ett kundcenter. Våra liftspecialister hjälper dig till rätt typ av lift beroende på vad du behöver göra.

Till ditt förfogande finns Sveriges största liftflotta på 5700 liftar som under 2020 kommer att bli tillgänglig över hela landet, från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Vår ambition är att du ska kunna ha rätt lift, servad och kontrollerad, på plats inom 48 timmar.

Hur kan Ramirentskolan göra din arbetsplats säkrare?

Ramirentskolan har samma mål som resten av Ramirent och Stavdal Lift – att skapa tryggare byggare. Vi gör det genom utbildning i handhavande och nödvändiga certifieringsutbildningar som gör arbetet mer effektivt och arbetsplatsen säkrare.

Samtliga våra utbildningar sker i egen regi, på våra egna kundcenter med mycket välmeriterade och behöriga kursledare. Det gäller även Stavdal Lifts utbildningar som anordnas av Ramirentskolan. Läs mer om utbildningarna här: https://www.ramirent.se/tjanster/utbildningar-ramirentskolan

Vi hjälper dig att hålla ställningarna

Ramirent Safe Access levererar, monterar och underhåller byggställning, väderskydd och fallskydd. Vi kan bidra med specialistkunskap redan i planeringsstadiet, vidare in i projekteringen, produktionsplaneringen och ända fram till montage och säkerhet på bygget. Våra ställningsbyggare underhåller ställningarna och kontrollerar att arbetsplatserna är trygga för dig och dina medarbetare. När ditt projekt avslutas sköter vi även avetableringen om du vill.

Vår erfarenhet är att planering i ett tidigt skede för en väloptimerad arbetsmiljö med rätt produkter bidrar till stora kostnadsbesparingar.

Läs mer på Ramirent.se: https://www.ramirent.se/tjanster/stallningar-vaderskydd-och-fallskydd

Hur optimerar du ditt byggprojekt?
Vårt förslag kallas Den temporära fabriken

När vi är med från början och får ta 100 % ansvar för byggets temporära fabrik optimerar vi ödena och tar hand om hela kedjan. Då kan vi minska slöseriet med 10 %, öka produktiviteten med 20 % och nå upp till 5 % bättre projektmarginal. Med den temporära fabriken blir det även bättre arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen.

Vi har lanserat Den temporära fabriken för att bidra till en mer effektiv byggbransch. Vi har smygstartat på Sergelhuset i Stockholm, Sobacken utanför Borås och Bolidens gruvexpansion i Garpenberg. Läs mer på https://www.ramirent.se/tjanster/den-temporara-fabriken

Behöver du någon att hålla i handen där det blåser?

Vi har lång erfarenhet av vindkraftsprojekt. Som kund hos oss kommer du alltid att ha en specialiserad kontaktperson som är väl insatt i ditt projekt.

Vi kan hjälpa dig med allt från behovsanalys och projektering till installation, logistik, utbildning, underhåll och demontering. Du väljer själv var och när i processen du vill ha stöd och i vilken omfattning. Vår ambition är att ligga steget före och bidra till att din verksamhet blir effektivare för bästa resultat. Vi gillar helt enkelt att lösa problem.

Vi hjälper dig all utrustning och tjänster som krävs för att bygga framtidens energilösningar. Läs mer på www.ramirent.se/tjanster/vindkraft